„Dolgozni jó!” füzetsorozat

A kiváltási folyamatot támogató TÁRS Projekt tevékenységének jelentős része a kiváltásban érintett szakemberek, vezetők számára nyújt szakmai-módszertani segítséget. A lakók támogatása a változásban és a folyamatban elsősorban az intézmények és a fogyatékosságügyi tanácsadók feladata.

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja mégis úgy gondolta – figyelembe véve az intézménylátogatások és a szakemberekkel folytatott beszélgetések tapasztalatait –, hogy szükséges lehet olyan eszközök hozzáférhetővé tétele, amelyek közvetlenül a lakóknál hasznosulnak. Ezen indíttatásból készült el elsőként a Dolgozni jó! füzetsorozat.

dolgozni_jo

A füzetek a könnyen érthető kommunikáció alábbi három szintjén íródtak:

  1. szint – Szöveg témaorientáló képpel: egy szöveghez egy kép tartozik, a kép segít meghatározni a szöveg témáját.
  2. szint – Szövegegységek orientáló képpel: egy szövegrészhez egy kép tartozik, a kép segít meghatározni a szövegegység témáját.
  3. szint – Képsorok mondattámogatással: egy képhez egy mondat tartozik, a mondat pontosítja a kép értelmét.

A sorozat első része három, önállóan vagy egymásra épülve is használható füzetből áll, melyek a könnyen érthető kommunikáció két szintjén (lásd fent: 5., 4.) készültek, hosszabb szövegrészekkel és képekkel:

Dolgozni jó! Ismerkedés a munka világával

Dolgozni jó! Munkatípusok

Dolgozni jó! Jogok és kötelezettségek

A füzetek az információnyújtáson túl, feladatokat is tartalmaznak, amik élvezetesebbé, színesebbé és személyesebbé teszik azokat, azzal a céllal, hogy az intézményben élő személyek kedvet kapjanak a munkavégzéséhez és felfedezzék a munkavállalással járó előnyöket.

A sorozat második részét alkotja egy olyan könnyen érthető munkafüzet, amely a korábbi három füzet témáját foglalja össze a könnyen érthető nyelvezet egy harmadik szintjén (lásd fent: 2.): rövid mondatokkal és képekkel.

A munkafüzet feldolgozásához készült két segédanyag. A segédletek ismertetik a kapcsolódási lehetőségeket a Dolgozni jó! sorozat többi tagjához, majd tematizált játékokat, feladatokat mutatnak be a munkafüzet egyéni vagy csoportos feldolgozásához.

A segédanyagok két felhasználói kör számára készültek.

A köznyelvi változat a szakemberek munkáját hivatott támogatni, a könnyen érthető kommunikációval íródott (lásd fent: 5. szint) pedig olyan értelmi fogyatékos személyeknek készült, akik mentorként, csoportvezetőként képesek levezetni a játékokat, vagy akik egyénileg készülnek a munkavállalásra.

Azt, hogy az egyes lakók esetében melyiket érdemes használni, az intézményben dolgozók dönthetik el, hiszen ők ismerik legjobban ellátottjaikat.

A sorozat néhány kötete szerkeszthető formában is elérhető, így biztosítva a lehetőséget arra, hogy minden intézmény a lakói igényeihez, képességeihez alakíthassa azokat. Hozzáírhasson plusz információkat, feladatokat, vagy akár töröljön tartalmakat, esetleg egyes fogalmakat az intézményben használtakra cserélhessen.

Információs és koordinációs pontok