TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja

Az intézményi férőhely kiváltás egy rendkívül összetett, az intézmények számára nagy és markáns változásokat hozó folyamat, mely a szemléletbeli változás mellett új tevékenységek szükségszerű bevezetését, megújuló kapcsolatrendszer kiépítését és működtetését kívánja meg az intézményektől nem csak az alapellátások terén, de a foglalkoztatás fejlesztése, szervezése, biztosítása kapcsán is.

Ez utóbbi tevékenységhez nyújt szakmai-tanácsadói támogatást a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja.

A Foglalkoztatási Munkacsoport feladata a kiváltási folyamatban érintett intézmények szakmai támogatásának biztosítása a foglalkoztatás és a foglalkozási rehabilitáció területéhez kapcsolódóan, vagyis:

  • a kiváltásban érintett ellátottak foglalkoztathatóságának elősegítése érdekében foglalkozási rehabilitációs fejlesztő eszközök összegyűjtése, bevezetésének szakmai támogatása,
  • a különböző foglalkoztatási lehetőségekhez, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása,
  • a foglalkozási rehabilitáció gyakorlati tapasztalatainak közvetítése a szakpolitika szereplői felé a rendszerszintű fejlesztés érdekében.

A munkacsoportról és tevékenységéről készített tájékoztató kiadvány megtekintése és letöltése

A kiváltási programokban résztvevő intézmények foglalkozási rehabilitációs szakmai támogatásának keretében több kiadvány, szakmai segédlet készült, melyeket az Eszköztár a foglalkozási rehabilitáció támogatásához valamint az Intézményi férőhely kiváltás cím alatt találhatnak meg az érdeklődők.

Információs és koordinációs pontok