Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára 2021

NYERTES LISTA

LSER2021

meghirdetés dátuma: 2021.04.20.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Nemzeti Szociálpolitikai Központ Intézet által meghirdetett „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára” – LSER2021 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért Felelős Államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:

 

Régiós Központ

Szolgáltató Pont

Észak- Magyarország

HERC - Heves Megyei Elemi Rehabilitációs Centrum

NESZ - Nógrád Megyei Elemi Rehabilitációs Szolgáltató pont

Észak-magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ

-

Észak-Alföld

Fehér Bot Alapítvány Elemi Rehabilitációs Központ

Fehér Bot Alapítvány Nyíregyházi Elemi Rehabilitációs Szolgáltatópont

JNSZMVAKOK Elemi Rehabilitációs Központ

-

Dél-Alföld

Dél-alföldi Rehabilitációs Központ

Kreatív Formák Alapítvány-

Békéscsabai Szolgáltatópont

Kreatív Formák Alapítvány-

Kecskeméti Szolgáltatópont

Közép- Magyarország

Szem(l)életmód Rehabilitációs Központ

BULÁKE

Szem(l)életmód - Agyi eredetű és halmozottan sérült látássérült személyek Rehabilitációs Szolgáltatópontja

Fény a Sötétben Alapítvány Közép-magyarországi Elemi Rehabilitációs Központja

-

Siketvakok Országos Egyesülete Elemi Rehabilitációs Központja

-

Közép-Dunántúl

Fény a Sötétben Alapítvány Közép-dunántúli Elemi Rehabilitációs Központja

-

Hatpont Rehabilitációs Központ

 

Dél-Dunántúl

Ki-Látás Elemi Rehabilitációs Központ

Ki-Látás Elemi Rehabilitációs Szolgáltatópont - Kaposvár

Ki-Látás Elemi Rehabilitációs Szolgáltatópont - Szekszárd

Nyugat-Dunántúl

Látássérültek Nyugat-Dunántúli Regionális Rehabilitációs Központja

Totem Alkotó Műhely

Zala megyei szolgáltató pont

 

Kódszám

Pályázó szervezet

Elnyert támogatási

LSER2021-902

Fehér Bot Alapítvány

55 000 000 Ft

LSER2021-907

Kreatív Formák Alapítvány

75 000 000 Ft

LSER2021-910

Fény a Sötétben Alapítvány

35 000 000 Ft

LSER2021-927

Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

35 000 000 Ft

LSER2021-946

Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete

62 140 173 Ft

LSER2021-974

Ki-Látás Közhasznú Alapítvány

75 000 000 Ft

LSER2021-989

Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete

55 000 000 Ft

LSER2021-993

Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

35 000 000 Ft

LSER2021-996

Fény a Sötétben Alapítvány

35 000 000 Ft

LSER2021-1003

Siketvakok Országos Egyesülete

40 787 298 Ft

LSER2021-1005

Totem Alkotó Műhely

55 000 000 Ft

LSER2021-1012

Észak magyarországi Látássérült rehabilitációs Központ

42 072 529 Ft

A Kedvezményezettek részletes tájékoztatást kapnak a Támogatási Szerződés kötés feltételeiről email-ben.

-------------------------------------                                                                                                                                                                                                       

Pályázati Felhívás

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet

Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára 2021
(LSER2021) címmel

A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.) Kormány rendelet 2.§ (1) bekezdése és felhatalmazása alapján

A pályázat meghirdetésének napja: 2021. február 4.

 

A Felhívás és Útmutató tévesen tartalmazza az NSZI számlaszámát, amelyre a pályázati díjat kell elutani. A helyes számlaszám a következő:

10032000-00362416-00000000

 

Nyílt nap

A Támogató az LSER2021-es pályázattal kapcsolatban online nyílt napot szervez 2021. február 10-án, 10:00 órától. Regisztrálni az lser2021@nfszk.hu email címen lehet e-mail cím megadásával. A nyílt nap kezdőidőpontja előtt 10 perccel korábban küldeni fogjuk a GoogleMeets-es videokonferencia linkjét!

A pályázat hivatkozási száma

LSER2021

A pályázat kiírója

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A pályázat célja

Jogszabályi háttér:

 1. A Kormány a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján (továbbiakban FOT)
 2. 490/2020, (XI.11) Korm. Rendelet a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról (továbbiakban Rendelet)

A pályázati program célja a Rendelet előírása alapján a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás létesítése, bővítése és működésének biztosítása.

A pályázati programban előírt célok teljesítését, a szakmai támogatását és felügyeletét az NSZI elemi rehabilitációs módszertani központja látja el.

Alcélok: A meglévő elemi rehabilitációs központok eszközparkjának bővítése, új elemi rehabilitációs szolgáltató pontok létrehozása, további szakemberek bevonása, képzése az elemi rehabilitációs szolgáltatásba.

A pályázók köre

A programra – párt és államháztartáson belüli intézmény kivételével – azon fenntartók pályázhatnak, akik vállalják az elemi rehabilitációs szolgáltatást létrehozását és működtetését.

Rendelet 11. § (1)

A fenntartó régió ellátására pályázik, amelyben vállalja egy elemi rehabilitációs központ létrehozását.

A konvergencia régiókban régiónként maximálisan 2 fenntartó, a közép-magyarországi régióban maximum 3 fenntartó elemi rehabilitációs szolgáltatása, így összesen 15 fenntartó pályázata kerül támogatásra. A közép-magyarországi régióban az igények alapján – Pest megyében – 2 szolgáltatópont létrehozása kerül támogatásra.

Rendelet 17. § (5)

FONTOS! A pályázatot a fenntartó nyújtja be az NSZI-hoz. Egy fenntartó több régió ellátására is pályázhat, de régiónkét csak 1 pályázatot nyújthat be. Amennyiben több ellátási területre pályázik a fenntartó, akkor régiónként külön pályázatot kell benyújtania.

Abban az esetben, ha a fenntartó a pályázat benyújtásakor még nem működtet elemi rehabilitációs szolgáltatást, a pályázat benyújtásával vállalja – annak pozitív elbírálása esetén – a szolgáltatás létrehozását és működtetését.

Támogatható programok, támogatás mértéke

Szakmai tevékenység ellátása

A pályázónak az alábbiakban felsorolt szolgáltatási modulokat kell nyújtania a pályázatba bevont szakemberek kompetenciáinak megfelelően:

 • rehabilitációs felmérés,
 • rehabilitációs intervenció,
 • funkcionális látásvizsgálat,látástréning,
 • tájékozódás és közlekedés
 • mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása,
 • kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása,
 • adaptált gépírás oktatás,
 • tapintható írás-olvasás tanítás,
 • esetkezelés és klienskoordináció,
 • pszichológiai szolgáltatás

Az alábbi szolgáltatási elemekkel kiegészítheti a pályázó a szolgáltatását, ha rendelkezik a megfelelő végzettségű szakemberrel.

Siketvak személyek ellátása esetén:

 • funkcionális hallásvizsgálat,
 • hallástréning,
 • alternatív kommunikációs eszközök, módszerek használata

Társult fogyatékosság esetén:

 • sérülés-specifikus állapotfelmérés és módszertani tanácsadás

Szolgáltatás népszerűsítése, szolgáltatásfejlesztés

Nem kötelezően megvalósítandó, választható tevékenységek az alábbiak:

 • PR termékek előállítása
 • Szakmai konzultációk
 • Lakossági fórumok, érzékenyítő tréningek tartása
 • Disszeminációs rendezvények szervezése

Szolgáltatás működtetése, fenntartása

A pályázó az elemi rehabilitációs szolgáltatásra használt helyiség(ek) fenntartására, üzemeltetésére igényelhet támogatást. Amennyiben az ingatlanon belül több szolgáltatást üzemeltet, úgy arányosan kell a költségeket megállapítani. 

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 600 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NSZI között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Forrás megnevezése: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/19/12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása. ÁHT azonosító: 385595

Rendelet 5. § (1) – (2)

A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás éves kerete legfeljebb 60 000 szolgáltatási óra, személyenként legfeljebb évi 300 szolgáltatási óra (a továbbiakban: évi személyi órakeret).

Az évi személyi órakereten felül további 100 kiegészítő szolgáltatási órát vehet igénybe

 1. a) a Fot. 21/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti kortikális látássérült személy,
 2. b) a halmozottan sérült személy,
 3. c) a siketvak személy és
 4. d) a speciális szolgáltatási modult igénylő látássérült személy.

Önrész vállalása nem feltétel.

1.1.        Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

1.2.        Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 35.000.000 Ft

Rendelet 16. § (2)

Az elemi rehabilitációs központ és az elemi rehabilitációs szolgáltatópont működéséhez nyújtott támogatás alaptámogatásból, kiegészítő és fejlesztési támogatásból áll.

A pályázati program megvalósítási időszaka

2021. április 1. – 2024. március 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a - a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NSZI-hez (Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, 1138 Budapest, Váci út 191.) a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is! FONTOS! Amennyiben határidőben nem érkezik meg a regisztrációs nyilatkozat, akkor a már véglegesített pályázat formai kizárt lesz!

Az alábbi lehetőségek közül választhat a fenti tények alapján:

 1. Nem regisztrált még a HAPI rendszerben:

Ebben az esetben el kell végeznie a HAPI-ban a regisztrációt, majd kitölteni a szervezet saját adatait. Az adatok véglegesítése után pedig kinyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot és eljuttatni az NSZI címére. A pályázat benyújtását elkezdheti és párhuzamosan is végezheti.

2. Regisztrált már a rendszerben és érvényes regisztrációs nyilatkozattal rendelkezik erre az évadra vonatkozóan:

Ebben az esetben nincs más teendője, mint a pályázatot benyújtania. Amennyiben az utolsó pályázat benyújtása óta az adataiban változás történt, úgy módosítani kell a HAPI-ban a saját adatait és újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a HAPI-ban lévő adatokat a hatályos szervezeti adatokkal.

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül, online lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2021. március 14.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

E-mail: lser2021@nfszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nfszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Az elemi rehabilitációs szolgáltatónak rendelkeznie kell alapító okirattal, szervezetünk természetesen rendelkezik alapító okirattal, de az elemi rehabilitáció nincs benne, csak a „rehabilitáció” biztosítása. Ez elegendő, vagy az alapító okiratnak tartalmaznia kell az „elemi rehabilitáció” fogalomkörét részletezve?

Igen, tartalmaznia kell az elemi rehabilitáció fogalomkört.

A megvalósítókkal szemben támasztott szakmai követelmény esetében az  „5 éves elemi rehabilitációs gyakorlattal rendelkező rehabilitációs szakember a látássérülés területén” meghatározásába elfogadható ha pl. az adott szakember gyógypedagógus diplomával rendelkezik, vagy szociálpedagógusi diplomával, és 5 évet  dolgozott, vagy dolgozik látássérült személyek oktatásában, foglalkoztatásában?

Csak elemi rehabilitációban eltöltött évek számolhatók bele az elfogadott szakmai tapasztalatba.

Az elemi rehabilitációs szolgáltató központ a funkcionális látásvizsgálat kivitelezését megvalósíthatja-e szerződés útján más szolgáltatóval, ha nem szeretné a funkcionális látásvizsgálat elvégzését saját hatáskörben végrehajtani? A funkcionális látásvizsgálat elvégzését szemészeti rendelések, vagy más egyéb egészségügyi szolgáltatók által  kivitelezett formában is elfogadhatja-e?

Nem, a funkcionális látásvizsgálat elsősorban pedagógiai szempontú vizsgálatot takar, ahol azt méri fel az elemi rehabilitációs szakember, hogy a vizsgált személy látásállapotához milyen technikák megtanulása ajánlható annak érdekében, hogy minél önállóbb életet élhessen.

Jól értelmezzük-e; pl.  egy szolgáltató központ 3080 óra megvalósítására pályázik egy adott évre? Ezáltal határozódig meg a teljesítendő indikátor szám? Egy adott megrendelő az általa választott, és a szolgáltató által javasolt modulók bármelyikét igénybe veheti, vagy az összes modulban részt kell venni?

A rehabilitációs felmérés fényében a kliens által igényelt modulok bármelyikét választhatja, többet is, amennyiben a központ kapacitása engedi.

A pályázati útmutató szerint a fenntartónak kell rendelkeznie a minimum terápiás eszközparkkal. Akkor elég csak a 7. sz. nyilatkozat rendelkezem részét aláhúzni, és kitölteni a táblázatot? Nem kell a 10. sz. nyilatkozat, hogy a szolgáltatóponton még nem rendelkezem?

Igen a 7. sz. nyilatkozatban elég azt jelölni, hogy a  pályázó rendelkezik és kitölti a táblát. A mostani pályázatban egyelőre egy készlet kötelező, de ettől még valaki vállalhatja, hogy felszereli a szolgáltatópontokat is, ehhez van a 10. számú nyilatkozatban a szolgáltató pont is megjelölve.

A szakemberek szakmai önéletrajzait, szándék- és adatvédelmi nyilatkozatait az Egyesület törvényes képviselőjének is alá kell írnia?

Az említett dokumentumokat nem kell aláírnia a törvényes képviselőnek.

Ha a könyvelést szolgáltató cégtől vásároljuk, ebben az esetben nem szükséges pénzügyi szakember bevonása? Így tőlük nincs szükség életrajzra/nyilatkozatokra?

A vásárolt szolgáltatás szakembereit nem kell feltüntetni a szakember táblában és értelemszerűen nem kell tőlük önéletrajz sem.

Az Egyesület abban az esetben, ha nyer a pályázaton, szeretne alszámlát nyitni, hogy elkülönítve kezelhesse az elnyert pénzt. A regisztrációban a jelenlegi számlaszámot adták meg. Módosítható ez a szerződéskötés előtt?

Igen módosítható a számlaszám.

Egyik 4 órás leendő tiflopedagógus végzettségű alkalmazottunknak 27 hónap gyakorlata van elemi rehabilitációs területen. Ez kb. 10 évvel ezelőtti időből való, akkor a fehérvári rehabközpontban végzett látásvizsgálatot is. A LSER2021 pályázatban végezhet látásvizsgálatot?

A 10 évvel ezelőtti két éves tapasztalatot nem tudjuk elfogadni sajnos látásvizsgálathoz.

A látásvizsgálati eszközök beszerzésénél elfogadható, ha pl. a Lea SymbolsR táblákat az internetről letöltve megfelelő méretben és minőségben kinyomtatjuk?

A Lea táblákat meg kell vásárolni.

A fehérbotok beszerzése kapcsán, kötelező 100 és 148 cm hosszú botot is vásárolnunk? Ezeket a méreteket az eddigi gyakorlatunkban egyáltalán nem használtuk, így fontosabbnak tartanánk a gyakran használt méretekből inkább több típusú bot beszerzését.

A botok méretében a központok maguk döntenek az kliensek igényéhez igazodva.

Hasonló kérdés merült fel a kézi nagyítókkal kapcsolatban is, elfogadható, ha nem az Eschenbach vagy Schweizer márkákból választunk?

Amennyiben a másik márka nagyítójának műszaki paraméterei megegyeznek az előírt nagyítókéval, abban az esetben eltekintünk a márkától.

A pénzügyi munkatárs, irodai munkatárs (PR), könyvelő bérköltsége és vállalkozói díja a 3. költségcsoportba kerüljön (Szolgáltatás működtetése, fenntartása)?

Igen.

Viszont a szupervízió és kiegészítő szakmai szolgáltatások (pl. neuropszichológus) az 1. csoportba (Szakmai tevékenység)?

Igen.

Ha az újonnan tervezett szolgáltatópontba a szakemberek a jelenlegi felmondási idejük miatt 2 hónapos csúszással tudnak kezdeni, mivel csak akkor mondanak fel, ha már biztos a támogatás, de aláírják a szándéknyilatkozatot, stb., akkor tervezhető a bérköltségük 10 hónapra? A szolgáltatás felfuttatása is erre a kezdeti időszakra esne egyébként is, így konkrét kontaktórák nem biztos, hogy megvalósulnának.

Igen, a kezdeti időszakban így elfogadható, hogy 10 hónapra kalkulál rá bérköltséget.

Ha van olyan kolléga aki vállalkozói státuszból időközben átjönne alkalmazotti státuszba a kiegészítő keret terhére, akkor két sorban tervezhető a bére?

Igen

A szakmai tervben a szakemberek felsorolásánál fel kell tüntetni, ha jól értjük a könyvelőt, pénzügyi asszisztenst, irodai munkatársat is?

Igen

A takarítást, a szupervíziót, a kiegészítő szakembereket, mivel a konkrét személyt nem tudjuk és mint szolgáltatást vásároljuk meg, ezért ezeket nem kell feltüntetni?

A vásárolt szolgáltatásokat nem kell feltüntetni a szakember táblázatban

Ha van egy könyvelőnk és egy pénzügyi asszisztensünk, akik az összes szolgáltatópont és a központ feladataiban is részt vállalnak, akkor a bérüket melyik költségvetéshez számoljuk el? Megosztva mindegyikhez? Ez vállalkozó esetében (könyvelő) egyszerű az óraszámok elosztásával, de alkalmazott esetében (pénzügyi asszisztens) már sokkal bonyolultabb.

Ez a pályázó szervezet saját döntése, hogy hová tervezi az adott szakemberek bérét.

A szakmai tervben a központ és az 1. és 2. szolgáltatópont munkatársait kell felsorolni, hova kell belevenni a kiegészítő óraszámot vállaló kollégákat?

Ahol az adott szakember szolgáltat.

Ha van olyan kolléga, aki irodai munkatársként alkalmazotti státuszban heti 20 órában lenne foglalkoztatva április 1-től; de júliustól a kiegészítő órakeret terhére, az ECDL vizsga megszerzése után megbízási díjjal telefon oktatást vállalna, akkor vele kétféle szándéknyilatkozatot írassunk alá?

A pályázat beadásakor elsősorban az április 1-től végzendő munkakörre tegyen szándéknyilatkozatot, amihez a szükséges végzettséggel rendelkezik. A későbbiekben a munkáltató és a munkavállaló megegyezése szerint módosíthatják a beosztását a végzettségnek megfelelően.

A pályázatban elszámolhatók-e az induláshoz szükséges költségek (pályázati díj, számlanyitás költsége, stb.)?

Nem. A pályázatban kizárólag a megvalósítási időszakban keletkezett a pályázathoz szorosan kapcsolódó költségek számolhatók el. Amennyiben a számlanyitás ebben az időszakban történik és az csak az LSER2021 pénzeszközeit kezeli, akkor a számlanyitás elszámolható.

A szakmai önéletrajzban, ha a klienskoordinátorunk egyben a szociálismunkásunk is, akkor mindkét helyre kell X-et tenni?

Igen.

A terápiás eszközök között beszerezhetőek számlával használt eszközök, bemutató darabok is (pl. olvasó TV)?

Igen.

A Lea közeli és távoli látásélességet vizsgáló táblákból a Numbers és a Symbols változatot is be kell szerezni, vagy elegendő az egyik változat?

Azt kell beszerezni, amelyikkel a látásvizsgáló szakember dolgozni szeretne, illetve ami célcsoport igényeihez igazodik.

A kontraszt vizsgálathoz a pályázati kiírásban feltüntetett Lea NumbersR Low Contrast Flipchart eszköz egyelőre úgy tűnik, Magyarországon nem beszerezhető. Használhatunk helyette másik táblát (orvosimuszer.eu weboldalon találtunk egy másik kontraszt vizsgáló táblát)?

Amennyiben a paramétereiben megegyezik az előírt eszközökével és maradéktalanul betölti ugyanazt a funkciót, akkor igen.

A színkártyákat és a sötétadaptációs tesztet lehet-e házilag elkészíteni (dekorgumi/színes kartonpapír segítségével)?

Igen, lehet.

Az Amsler rács és a Visual Field grid eszközökből mindkettőt be kell szereznünk, vagy elegendő az egyik? Ezeket esetleg lehet nyomtatni?

Lehet nyomtatni és elegendő az egyik.

Amennyiben megfelelő tapasztalat híján nem tudunk ellátni siketvak személyeket, akkor a kötelező eszközökből kihagyhatjuk a rájuk vonatkozókat (pl. Braille-kijelző)?

Igen, kihagyható

A központ minimum eszköz parkját illetően a kiírásban az szerepel, hogy szükséges 1. min. 1 db. pontírógép, de a leírásban az szerepel, hogy "hagyományos és elektromos".

Kérdésem, hogy kötelező-e az elektromos pontírógép beszerzése?

Nem kötelező az elektromos pontírógép beszerzése. Legalább 1 db valamilyen írógép kötelező.

Mobil telefonok terén mennyire releváns a Windows Phone beszerzése?

A simbian-os még számla ellenében megoldható és nyomógombos, azonban a WinPhone beszerzése aggályos.

A windows-telefon beszerzése nem kötelező, el lehet tőle térni.

Munkaegészségügyi vizsgálat költsége elszámolható-e?

Igen

Adatvédelmi tisztviselő költsége elszámolható-e?

Igen

Munkavédelmi oktatás költsége elszámolható-e?

Igen

Elegendő-e egy szolgáltatási ponthoz egy 8 órás tiflopedagógus és egy 8 órás informatikus?

Az Útmutató előírása szerint megfelelő. Azt, hogy elegendő-e, azt a szolgáltató tisztje megítélni.

A megyei szolgáltató pontokon dolgozó munkatársak végezhetnek-e munkát más megyében? Például, ahol nincs szolgáltató pont, de régión belül található?

Igen

A szolgáltató felelősség biztosítási költsége elszámolható-e?

Igen

Fejlesztési támogatás igénylése esetén szükséges-e 100%-ban kimeríteni az Alaptámogatást? Pl. amennyiben a rehabilitációs központ alaptámogatása 34.977.650 Ft... Ugyanez a kérdés felmerült bennünk a régióközpont - szolgáltatópont összefüggésében is... (11.oldal)

Igen. Ki kell meríteni az alapköltségeket.

A bérköltségek tervezése kapcsán hallhatnánk kicsit részletesebben a 14. oldalon található feltételekről? Szakember bérek - bérsáv, minimum - maximum, PED besorolás... Számunkra gondot jelent, hogy a költségvetésben szuperbruttóban szükséges számolni, és így a pénzügyi tervezéskor nem feltétlenül kell figyelembe vennünk a pl. szakember adókedvezményeit.

A munkabérek kalkulációjánál az útmutatóban megadott bérsáv az irányadó, nyilván az időközben előálló különböző kedvezmények miatti eltérés előfordulhat, pl. Friss házasok adókedvezménye stb.

A PED besorolás értelmezése gondot jelent számunkra - valaki több éves felnőtt rehabilitációs tapasztalattal és kevesebb pedagógiai tapasztalattal rendelkezik, ráadásul fiatal, szemben PED besorolás szerint magasabb bérsávba eső, kevesebb felnőtt rehabilitációs tapasztalattal rendelkező szakemberrel. A pályázatban ennek a feltételnek a teljesülését kell-e igazolni valahogyan?

A szakmai tapasztalat megállapítása során az elemi rehabilitációban eltöltött éveket kell figyelembe venni elsősorban.

A megvalósítás időszakában a betegszabadságon (táppénzen) lévő kolléga bére is elszámolható?

Igen

Újonnan kialakításra kerülő Szolgáltatópont esetén mi az a legkorábbi időpont, amikor annak meg kell kezdenie a működését? Amennyiben a projekt április 1-gyel indul, akkor nem valószínű, hogy erre az időpontra minden személyi és tárgyi feltétel rendelkezésre állnak.

Amennyiben a szükséges feltételek rendelkezésre állnak, abban az esetben már április 1-től megkezdheti a működést.  Amennyiben nem valósultak meg maradéktalanul a feltételek, a szolgáltatás megkezdését a feltételek teljesültekor kell elkezdeni. Erről a szerződéskötés előtt köteles tájékoztatni módszertani központot, emellett az indulás várható idejéről, illetve a konkrét indulásról is.

A halmozottan sérült látássérült személyek kapcsán elszámolható-e pl. szomatopedagógus módszertani segítsége a szakmai tevékenységek költségei között?

Igen, elszámolható.

A pályázati útmutató szerint a pályázat beadási ideje 2021. 03.14. A szakmai értékelés, államtitkári aláírás, stb. határidők 60+30+15+30 napra (azaz 4,5 hónapra) is elhúzódhatnak. Ez akár augusztus közepei indulást is jelenthet? Mikor kezdhető meg a projekt megvalósítása?

Az LSER2021 megvalósítási ideje 2021. április 1- én kezdődik.

Az előző projektekben a pszichológiai szolgáltatást mentálhigiénés szakember is elláthatta, ez továbbra is elfogadott lesz, vagy csak "pszichológus (min. BA szint)" végzettségű munkatársat kell foglalkoztatni?

Igen, elláthat.

A szolgáltatás megrendelése, rögzítése és visszajelzés: Az elemi rehabilitációs központ a megrendeléseket minden esetben visszaigazolja. A személyesen leadott igényfelvételt azonnal, a nem személyesen leadott igényfelvételt 1 munkanapon belül kell visszaigazolni. Ezt írásos formában kell rögzíteni?

Nem szükséges rögzíteni írásos formában.

Társult fogyatékosság esetén az elemi rehabilitációs központ az elemi rehabilitációs terv elkészítését megelőzően sérülés specifikus állapotfelmérést köteles végezni. Ez azt jelenti, hogy szomatopedagógus vagy gyógytornász, vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógust kell megkeresni az állapot felmérés elvégzésére?

Amennyiben módszertani tanácsadást végeznek akkor igen.

A nyertes pályázó alkalmazottainak a szolgáltatás ellátásához szükséges utazási költségtérítést milyen formában kell elszámolni?

Kiküldetési rendelvény formájában.

A szolgáltatásban dolgozó diplomás végzettséggel bíró szakemberek számára mit határoz meg a pedagógus bértábla, amit alapul kell venni a minimum havi nettó munkabérének meghatározásakor?

Az ő esetükben az útmutatóban közölt sávozás alkalmazandó.

A mindenkori pedagógus bértábla adott szakemberre vonatkozó nettó bért milyen forrásból és hogyan tudom helyesen meghatározni, különösen arra tekintettel, hogy aki nem pedagógusként dolgozik, az nem csinált portfoliót és nem minősült pl. Ped2-be

A pedagógus bértábla iránymutatóként szolgál a pedagógusok esetében, a többi alkalmazott esetében pedig az útmutatóban közölt sávozás az irányadó.

Saját gépjármű használatát hogyan lehet elszámolni?

A magánszemély tulajdonában lévő személygépkocsival történő utazási költség elszámolása esetén az elszámolását igazoló dokumentumok: záradékolt kiküldetési rendelvény hitelesített másolata, a kifizetést igazoló dokumentum hitelesített másolata, a törzskönyv hitelesített másolata, törzskönyv visszavonása esetén a Közlekedési hatóság által kiadott igazolás

A két fő 40 órás szakember közül, lehet-e az egyik egyben a szakmai vezető is? Ebben az esetben 3 fő 40 órás foglalkoztatott mellett szerződéssel óraadókat lehetne foglalkoztatni.

Nem lehet! A pályázati útmutató 1.számú melléklete alapjána fenntartó az elemi rehabilitációs szolgáltatás keretében köteles legalább 4 főt foglalkoztatni.”

Egy fő 40 órás szakember helyett lehet-e alkalmazni 2 fő 20 órás szakembert?

Igen

A tiflopedagógus jelentkezők között vannak, akik kisgyermeket nevelnek. Várhatóan a munkába csak szeptemberben, esetleg júniusban tudnak bekapcsolódni. Lehetséges-e, hogy velük attól a naptól kössük a szerződést. Szándéknyilatkozatukat a pályázathoz csatolnánk a tényleges kezdés időpontjának megjelölésével, illetve a költségvetésben is így szerepeltetnénk.  Természetesen figyelemmel leszünk a kötelező kontaktóra szám teljesítésére.

Az előírt szakember létszámba csak azok a szakemberek számíthatók bele, akik a szolgáltatás indulásának pillanatában munkába állnak. Ennek értelmében olyan szakembernek nem szükséges szándéknyilatkozatot tennie, aki a megvalósítási időszak kezdetén még nem fog munkába állni.

A trénerek tekintetében milyen képzettséget kell igazolni. Lehetséges-e, hogy olyan gyakorlott, laikus munkatárs segítse a tiflopedagógus irányításával egyes részképességek fejlesztését, aki gyakorlott látássérült. (Ez a mindennapos tevékenységek tekintetében, illetve az informatikai eszközök, használatában jöhet szóba kizárólag.) Óraadóként be tud-e lépni a rendszerbe például matematika tanár, illetve 4 modult végzett, de 20 éve számítógépet önállóan használó, gyakorlott látássérült személy?

Az LSER2021 Pályázati Felhívás és útmutató 1. számú melléklete alapján az említett végzettségek nem elfogadhatók.

Az Informatika tanár minimum középfokú informatikai végzettség vagy teljes ECDL szükséges.

A Mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása setében pedig az alábbi végzettségek fogadhatók el: Elemi rehabilitációs szakember / Tiflopedagógus 3 éves elemi rehabilitációs szakmai tapasztalattal; Tiflopedagógus 1 éves tapasztalattal; Tiflopedagógus kezdő, amennyiben a modulra vonatkozó képzést megkezdte

 Milyen végzettséget várnak el a kliens koordinátortól? Ha a klienskoordinátor egyben szociális feladatokat is ellát, milyen végzettséggel kell rendelkeznie?

Az LSER2021 Pályázati Felhívás és útmutató 1. számú melléklete alapján, szociális területen szerzett végzettség. Amennyiben szociális esetkezelést végez, abban az esetben kötelező felsőfokú szociális végzettség (Szociális munka BA vagy Szociálpedagógus BA)

A helyiségek kialakítása átalakítást tesz szükségessé. Ennek költségei a pályázatban szerepeltethetőek-e?

Igen, ezek a költségek elszámolhatók a pályázati keretből.

A szolgáltatások időbeli elhatározásával lehetséges-e, hogy úgy, mint a szolgáltató pontokon egy terápiás helyiséget biztosítsunk?

Az LSER2021 Pályázati Felhívás és útmutató 2. számú mellékletében meghatározott minimum feltételektől a Pályázatónak nem áll módjában eltekinteni.

Mivel eddig nem végeztünk elemi rehabilitációs szolgáltatást, így nem rendelkezünk a szükséges eszközökkel. Azok beszerzése a pályázat benyújtása előtt aránytalanul nagy terhet jelentene az Egyesületünkre, melyet a biztos pályázati eredmény nélkül vállalni nem tudunk. A nyilatkozat szólhat-e a már meglévő eszközök és a beszerezni kívánt eszközökről úgy, hogy megjelöljük, honnan kívánjuk és mennyiért megvásárolni azokat? Valamint kérdés az is, hogy ettől eltérni pozitív irányban lehet-e, azaz, ha valahol kedvezőbb feltételekkel tudjuk megvásárolni, akkor módosíthatunk-e az előzetes terven?

A pályázásnak nem feltétele az előírt eszközök megléte. A kötelezően benyújtandó dokumentumok között szerepelnek az erre vonatkozó nyilatkozatok. A szerződéskötést követően van lehetőség a költségterv módosítására, melynek szabályait a támogatási szerződés 1. számú melléklete, az Általános Szerződési Feltételek pontosan tartalmazza.

Sikeres pályázat esetén, akár személyi, akár dologi kiadások tekintetében milyen mértékben lehet szerződésmódosítás nélkül eltérni a tervezett költségvetéstől?

A szerződéskötést követően van lehetőség a költségterv módosítására, melynek szabályait a támogatási szerződés 1. számú melléklete, az Általános Szerződési Feltételek pontosan tartalmazza.

A program forrása pontban: az évi személyi órakereten felül további 100 kiegészítő szolgáltatási órát vehet igénybe d) a speciális szolgáltatási modult igénylő látássérült személy. A kérdésem, mely modul tekinthető speciális szolgáltatási modulnak?

Speciális szolgáltatási modul biztosítását a 490/2020 (XI.11) Kormány rendelet értelmében az Elemi Rehabilitációs Módszertani központ írhat elő a pályázati kiírásban. Jelen pályázati kiírásban nem szerepel a módszertani központ által előírt speciális modul.

Jól értelmezem e, hogy 3080 éves szolgáltatási óraszámig még az alapszolgáltatásnak számít és ebből 2500 kliensórát kötelező elérni? Ha 3080 óra felett vállal a rehabilitációs központ, akkor tud kiegészítő támogatást kérni?

Igen! Például: Ha egy szervezet pályázott 1 régiós központ és 1 szolgáltató pont létrehozására, akkor neki 3080 óra + 1760 óra, azaz 4840 órán felül kell vállalást tennie és majd az adott támogatási időszak végéig teljesítenie.(Pályázati Felhívás és útmutató 8.4. pont)

A fejlesztési támogatásban milyen típusú kis és nagy értékű eszközök jöhetnek szóba?

Olyan eszközök, melyek elengedhetetlenek a szolgáltatások megfelelő színvonalú működéséhez.

Kötelező az akadálymenetes önálló honlap is, amely a legegyszerűbb akadálymentes, szabványnak megfelelő verzióban 1-2 millió forint. Számomra nem egyértelmű, hogy elszámolható e, és ha igen melyik költségsoron.

Igen, elszámolható a disszeminációhoz kapcsolódó kommunikációs költségek soron.

Az Egyesületünk az NFSZK által elnyert FOF2020 pályázatában nyert összeget akadálymentes honlap készíttetésére, amelyben külön oldalt terveztünk az Elemi Rehabilitációs Központnak is. Mivel a örvény és a pályázati kiírás is önálló honlapot ír, így ennek költségeivel is számolnunk kell. Bele lehet e illeszteni a pályázatba ezeket a költségeket? Ha nem, akkor lesz e lehetőség például a FOF2021 pályázatból vagy más forrásból megvalósítani?

Igen, elszámolható az LSER2021 pályázatban a honlap fejlesztésének költsége. A két pályázati program egymástól független ugyanazon szolgáltatás bővítésére és népszerűsítésére nem igényelhető támogatás a két programban párhuzamosan!

Jelenleg nem szakirányú diplomával rendelkező munkatárs jár gyógypedagógiai asszisztens képzésre, amely várhatóan május, júniusban ér véget. Évek óta dolgozik a szervezetben, több éves gyakorlata van. Elláthat e klienskoordinátori feladatokat (szociális munkát természetesen nem!)?

Nem. Az LSER2021 Pályázati Felhívás és útmutató 1. számú melléklete alapján, szociális területen szerzett végzettség szükséges a kliens koordinátori munkakör betöltéséhez.

Illetve a már említett kolléga gyógypedagógia képzésre jelentkezett, látássérült szakirányra. Azt, hogy felvételt nyer e, majd csak júniusban tudjuk meg. Foglalkoztatható e majd a képzés megkezdése után gyógypedagógiai feladatkörben? Braille írást több éve ismeri, tudja és gyakorlatát is az elemi rehabilitációs központban végzi? Természetesen Őt is, mint több kollégánkat, majd a NSZI (NFSZK) által indított rá vonatkozó képzésbe is szeretnénk bevonni.

Nem! Az alábbi végzettségek fogadhatók el: Elemi rehabilitációs szakember / Tiflopedagógus 3 éves elemi rehabilitációs szakmai tapasztalattal; Tiflopedagógus 1 éves tapasztalattal; Tiflopedagógus kezdő, amennyiben a modulra vonatkozó képzést megkezdte. Tehát a folyamatban lévő tiflopedagógiai tanulmányok nem elégségesek a szolgáltatás végző szakember munkakör betöltésére.

Ha a rehabilitációs központ működésébe másik telephelyet is be szeretnénk vonni, az ugye nem számít külön szolgáltatási pontnak?

Amennyiben nem szolgáltatási pontként jelenik meg a pályázatban, abban esetben nem minősül szolgáltatási pontnak, így arra semmilyen költség nem számolható el.

A munkabérek megállapításánál szóba jöhetnek kedvezmények és akkor más a nettó bér

A bér meghatározásánál mindig a kedvezmények nélküli nettó bért vesszük alapul.

Halmozottan sérültek ellátása során, ha egy másik régiós szolgáltató szakemberét kérjük fel szakmai tanácsadás vagy speciális vizsgálat céljából, az a kontaktóra melyik szolgáltatónak számolható el? Elszámolható-e az útiköltségé ebben az esetben?

Amennyiben a felkért szakember csak tanácsadás céljából van jelen és nem ő tartja az adott órát, abban az esetben, a felkérő számolja el a kontaktórát, aki tartja az órát.

Amennyiben a külső szakértő tartja az órát/vizsgálatot stb., abban az esetben ő számolja el kontaktórának.

Az útiköltség természetesen elszámolható.

Ha egy halmozottan sérült személy esetében külső, speciális szakember bevonásával, pl. beszéd sérülés esetén logopédus bevonása szükséges, akkor az elszámolható-e kontaktóraként? Kell-e velük előre tervezni, illetve megjeleníteni a költségtervben? Hogyan jelenítsük meg az ELSER rendszerben?

Elszámolható, ha szorosan összefügg az elemi rehabilitációs céllal. Nem kell előre feltüntetni őket a beadott költségtervben. Ezen szakemberek kifizetése szolgáltatás vásárlásként lehet majd elszámolni.

A külső, vásárolt szakembert is meg kell jelentetni az ELSER rendszerben a saját nevén. A megjegyzésben minden esetben fel kell tüntetni, hogy egy külső, vásárolt szolgáltatásról van szó és ha esetleg más néven történt a szerződéskötés pl. valamilyen társasággal (bt., kft. stb.).

A kliens kontaktóra számolás mikortól indul?

 1. január 1-től 2021. december 31-ig.

A szolgáltató kontaktóra száma milyen időközönként számolódik? Az is évente?

A szolgáltatói kontaktórák számítása pedig a pályázatok megvalósítási időszak

  Kapcsolódó fájlok

 • LSER2021 Pályázati Felhívás és Útmutató_jav

Információs és koordinációs pontok