„Oktatásból a munkába” programok

2007-2012 közötti időszakban az FSZK-ban több olyan fejlesztés zajlott – az általános valamint a középfokú oktatásra fókuszálva – melyek célja az volt, hogy elősegítsék a fogyatékos fiatalok kompetencia alapú fejlesztését, középpontba helyezve a munkaerő-piaci ismeretek elsajátítását és az életpálya-tervezést annak érdekében, hogy az iskola befejezését követően növekedjen a diákok nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedési esélye.

A komplex, egymásra épülő és egységet alkotó szakiskolai programok a sajátos nevelési igényű diákokra fókuszáltak valamennyi középiskolai évfolyamot érintve.

szakiskolai_abra

Ráhangolás – A hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében a pályaorientációt és a szakképzést segítő szolgáltatáscsomag kidolgozásának támogatása
A 2008-2012 között zajló Ráhangolás program célja a hallássérült tanulók, fiatalok számára hátránykompenzáló, munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyét növelő új szolgáltatási programcsomag kidolgozása, kipróbálása és meghonosítása volt.

Kompetencia központú oktatásfejlesztés, a munkavállalásra való felkészítés egyéni programja – KOMP I.
A KOMP program kialakításának célja az volt, hogy az oktatási intézményekben ne csak a végbizonyítvány megszerzése vagy „megszereztetése” legyen az iskolavezetés, a pedagógusok, a szülők és a diákok célja, hanem a munkába állás lehetőségének tudatosítása, ennek érdekében pedig a tudatos életpálya-tervezési tevékenység megvalósítása. Ezért került meghirdetésre a pályázati program, melyben 2 integráló szakiskola és 3 speciális szakiskola vett részt 2008 és 2010 között.

A speciális szakiskolákban és integráló szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási folyamat egészére ható munkára való felkészítés modelljének továbbfejlesztésére a programba bevont évfolyamok körének kiszélesítése révén – KOMP II.
A program célja a KOMP I. program keretében megvalósult fejlesztés további évfolyamokra történő kiterjesztése, valamint több, korábban megvalósult fejlesztés eredményeként létrejött szolgáltatás összeillesztése volt. Cél volt továbbá, hogy a szakiskolai pályaorientációs tevékenység megteremtse az alapot a munkatapasztalat szerzésre és a későbbiekben a nyílt munkaerő-piaci munkavállaláshoz szükséges alapvető munkavállalói kompetenciák fejlesztésére, ezzel biztosítva a képzés, a rehabilitáció és a foglalkoztatás összhangját.

Munkahelyi Gyakorlat (MHGY) program
A Munkahelyi Gyakorlat (MHGY) programot – értelmi sérült fiatalok integrált munkavállalását elősegítő iskolai modult – a Salva Vita Alapítvány dolgozta ki, amelyet elsőként 1996-ban egy fővárosi készségfejlesztő speciális szakiskolában vezettek be.

Szakiskolai Alternatív Munkaerő-piaci Szolgáltatás – SZAMSZ
„A speciális szakiskolában végzett fiatalok elhelyezkedését segítő iskolai alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás-modell fejlesztésének támogatása” című modellkísérleti program keretében az FSZK arra vállalkozott, hogy a Támogatott Foglalkoztatás módszerére épülő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást dolgozzon ki, mely kifejezetten a szakiskolák végzős illetve végzett diákjai részére nyújthat munkaerő-piaci szolgáltatást.

A fent bemutatott programokkal kapcsolatban az Esély című társadalom- és szociálpolitikai folyóirat 2011/6. számában egy tanulmányt jelent meg „A munkaerő-piacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben” címmel.

  Kapcsolódó fájlok

  • A munkaerő-piacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

Információs és koordinációs pontok