FOGLALKOZTATÁS pályázati programok

A foglalkozási rehabilitáció célja a tartósan akadályozott emberek munkaerőpiaci integrációját elősegítő feltételek megteremtése, az hogy a megváltozott munkaképességű – fogyatékos és egészségkárosodott – emberek alkalmassá váljanak a minél teljesebb értékű foglalkoztatásra, érdekeltek legyenek a munkavállalásban. Másfelől az, hogy ösztönözze és támogassa a munkáltatók befogadóvá válását az érintettek foglalkoztatása iránt. Növekedjék a fogyatékos emberek között a foglalkoztatottak, mindenekelőtt az integráltan foglalkoztatottak száma és aránya.

Az NFSZK-ban az elmúlt években számos, a fenti célok megvalósulását támogató, több komponensből álló, így témáiban a foglalkozási rehabilitáció széles spektrumát felölelő pályázati program került meghirdetésre.

Az alcímekre kattintva ezeknek a programoknak a részletes leírásait, a megvalósító szervezetek neveit, a programok keretében elkészült szakmai anyagokat lehet megtalálni.

Információs és koordinációs pontok