Komplex rehabilitáció – Foglalkozási rehabilitáció

A megváltozott munkaképességű emberek – fogyatékos és egészségkárosodott személyek – számára a komplex rehabilitáció rendszere nyújthat támogatást ahhoz, hogy élhessenek az emberi méltósághoz, az egyenlő bánásmódhoz, a független életvitelhez és a társadalomban való részvételhez kapcsolódó jogaikkal.
A komplex rehabilitáció magába foglalja az egészségügyi, a mentálhigiénés, a szociális, az oktatási-képzési és a foglalkozási rehabilitációt; tervszerű, összehangolt, egyénre szabott, vagyis az egyén szükségleteihez, igényeihez alkalmazkodó tevékenységekre és a rehabilitálandó személy aktív részvételére, együttműködésére épül.

Szervezetünk több éves működése során számos a komplex rehabilitáció területéhez kapcsolódó projektet valósított meg, ezen belül is több a foglalkozási rehabilitáció területét érintő fejlesztésben vett részt, számos a témához kapcsolódó pályázatot, programot koordinált, támogatott.

Ezen az oldalon a jelenleg futó projektjeinket, pályázatainkat valamint a korábbi programjaink közül azokat mutatjuk be, melyek szélesebb körű érdeklődésre tarthatnak számot, melyek által olyan szakmai, módszertani eredmények születtek, amelyeket napjainkban is használhatunk, olyan fejlesztések valósultak meg, melyek ma is működnek.

Fontosnak tartjuk, hogy tevékenységeink minél szélesebb körben ismertté váljanak. A tudások, tapasztalatok melyek a fent felsorolt programok eredményeként különböző szakmai, módszertani, képzési és kutatási anyagokban, filmekben összegyűltek folyamatosan elérhetővé, hozzáférhetővé váljanak a szakemberek, az érdeklődők számára. Ezért az „Eszköztár a foglalkozási rehabilitáció támogatásához” menüpont alatt összegyűjtöttük őket.

Információs és koordinációs pontok