Bővebben a Montázs projektről

MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001
A kedvezményezett neve: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
A szerződött támogatás összege: 2 955 749 133 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 02. 28.

A MONTÁZS projekt fő célja, hogy a fogyatékos személyek számára szükségleteikre reagáló, rendszerszerű szolgáltatásokat fejlesszünk és tegyünk hozzáférhetőbbé. Ennek hatására javuljon életminőségük, önálló életvezetési képességük valamint társadalmi inklúziójuk.

Részcélok:

I. A közszolgáltatások rendszere reagáljon a fogyatékosságból adódó igényekre

A meglévő szolgáltatási rendszerek hozzáférhetőségének korszerűsítését céloztuk meg, hogy azok a fogyatékos emberek igényeire jobban tudjanak reagálni.
Célul tűztük ki a közszolgáltatók közötti hálózatosodás elősegítését, az együttműködések generálást, valamint a szolgáltatások rendszerszintű támogatását.
A fogyatékosságból adódó igényekre reagáló hiánypótló szolgáltatásokat hozunk létre, úgymint:

  • a kommunikációjukban akadályozott személyek számára komplex kommunikációs szolgáltatási hálózatot;
  • bővített AAK eszközkölcsönzők hálózatának létrehozása a kommunikációjukban akadályozott személyek ellátásának javítása céljából;
  • szakmai tanácsadó hálózat működtetése és intézményfejlesztés az autista személyek ellátása területén;

Javaslatot teszünk a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások jogszabályi környezetének kidolgozására.

II. A fogyatékos emberek információkhoz, szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférését hatékonyan segítő, országos hatókörű rendszer kialakítása

Egy olyan információs csomópontot kívánunk kialakítani – már meglévő adatbázisok és egyéb információk felhasználásával – mely folyamatosan naprakész és releváns információkat biztosít a fogyatékos személyeknek és családtagjaiknak.
2018 áprilisával országszerte megnyíltak az Információs és Koordinációs Pontok, ahol fogyatékosságügyi tanácsadók kezdték meg a munkát.

Az információs csomópont ezen túl egységes kommunikációs és munkaszervezési platformot nyújt az FSZK és az egyes hálózatokban helyi szinten dolgozó munkatársak között.

III. Az érintett célcsoportok kompetenciáinak fejlesztése

Egyrészt a szolgáltató rendszerben feltárt módszertani hiányterületek felszámolása, szolgáltatási feltételek javítása az előző projektek eredményeinek felhasználásával, módszertani anyagok kidolgozásával, helyi szakemberek felkészítésével, szakember hálózat kialakításával.
Másrészt a közszolgáltató és szolgáltató rendszerben dolgozó munkatársak fogyatékosságügyi ismereteinek bővítése, valamint a fogyatékos fiatalok és családjaik önrendelkezési, érdekérvényesítési készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése felkészítő programok kidolgozásával és megvalósításával

IV. Javul a kommunikációs tevékenység és tájékoztatás

A projekt hatására fejlesztések által közvetlenül és közvetett módon érintett egyének, szervezetek folyamatos tájékoztatását kívánjuk megvalósítani. A tájékozottság növekedésével arányosan nőhet az érdekvédelem részvételének aránya a különböző projektek tervezésében és megvalósításában.
Az általános kommunikációs elváráson túl ez a projekt azért is más, mert fő célja az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a fogyatékossággal élő emberek számára.
A projekt sikerének kulcsa tehát a jól tervezett, átgondolt, kiemelt kommunikáció, melynek kiinduló pontja az arra való törekvés, hogy az eltérő célcsoportokat a szükségleteinek megfelelően szólítsa meg, az általuk használt csatornákon és eszközökön keresztül, azaz

  • megismerjék a projekt során kialakításra kerülő egységes információs rendszert és területi hálózatokat, valamint a hálózati pontokhoz kapcsolódó különféle szolgáltatásokat.
  • ismertté kell tenni a projekten belül fejlesztésre kerülő hiányszolgáltatások modellezésének eredményeit és ezek bevezetését az autizmussal élő emberek, a nyelvi- és beszédfogyatékos, valamint komplex kommunikációs szükségletű személyek számára.


Megvalósíthatósági tanulmány

 

Információs és koordinációs pontok