Hálózatfejlesztési munkacsoport

A munkacsoport feladata, hogy országos lefedettségű fogyatékosságügyi tanácsadó hálózatot hozzon létre (és a pilot időszak alatt működtesse) a Család- és Gyermekjóléti Központok hálózatára épülve. A fogyatékosságügyi tanácsadók naprakész információkkal, szükségletekre reagáló tanácsadással állnak rendelkezésre a központokban a fogyatékos személyek és hozzátartozóik számára.

A tanácsadói tevékenységet egy, a projektgazda által fejlesztett információs web portál támogatja, amely publikus felülete minden érdeklődő számára egy helyen jeleníti meg a fogyatékos emberek számára releváns információkat, tudástartalmakat. A cél, hogy egy helyen integrálódjon minden olyan adattartalom is, amely segíti a fogyatékos személyek szolgáltatásokhoz való hozzáférését és ezáltal időben csökkenti a megfelelő szolgáltatások megtalálását az érintettek számára.

Ezek mellett a munkacsoport feladata, hogy létrehozzon, és országos lefedettséggel üzemeltessen egy augmentatív és alternatív kommunikációs segédeszköz kölcsönző szolgáltatást kapcsolódva a kiemelt projekt ugyanezen szakmaterület szolgáltatásfejlesztéséhez.

Információs és Koordinációs Pontok elérhetőségei

Információs és koordinációs pontok