Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I/1. Kapcsolati adatok

Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
SZIN Nonprofit Kft.

 • Székhely: 1142 Budapest, Ungvár utca 64-66.
 • Telephely: 1071 Budapest, Peterdy utca 15. II.emelet
 • e-mail:
 • web: www.szinkft.hu
 • ADÓSZÁM: 23808689-2-42
I/2. Szervezeti felépítés
I/3. Vezetőség
I/4. Ügyfélfogadás rendje

Ügyfélfogadási rend

Elérhetőségek

Cím 1071 Budapest, Peterdy utca 15. II.emelet
Telefon (1) 450-3230, (1) 450-3240
Fax (1) 450-3235
E-mail
Web www.szinkft.hu


Személyes ügyfél-fogadási idő

Hétfő 9-16
Kedd 9-16
Szerda 9-16
Csütörtök 9-16
Péntek 9-12

I/5. Testületi szerv
 • Felügyelő Bizottság
 • Könyvvizsgáló
  Évente ellenőrzi a Társaság könyvvitelét, a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát, jogszerűségét, valamint ellenőrzi a gazdasági műveletek elszámolását az Alapító Okiratban meghatározottaknak megfelelően.
 • Belső ellenőrzés
  A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadói tevékenység, melynek célja, hogy vizsgálja a Társaság tevékenységét szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer és teljesítmény szempontból fejlessze a Társaság működését és növelje eredményességét. A belső ellenőrzés a Társaságot céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az irányítási eljárások hatékonyságát.
 • Konzultációs Testület
 • Üzemi Tanács
  A munka törvénykönyvének XX. fejezete szerint Üzemi Tanács működik. Az Üzemi Tanács törvény szerinti véleményezési joggal rendelkezik, és az Ügyvezetővel folyamatosan konzultál, illetve a Társaságnál bekövetkező jelentős változásokról tájékoztatást kap.
  elnök – Erdős Miklósné
  tag – Locherer Zoltán
I/6. Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
 • Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
  Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
  Telefon: +36 1 237-4400
  Fax: +36 1 237-4100
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.,
  Központi telefonszám: +36-1-795-1200
I/7. Szerződéses partnereink
 • 4iG Nyrt.
  Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.

Közadatkereső

Információs és koordinációs pontok