Dolgozni Jó!

A kiváltási folyamatot támogató TÁRS Projekt tevékenységének jelentős része a kiváltásban érintett szakemberek, vezetők számára nyújt szakmai-módszertani segítséget. A lakók támogatása a változásban és a folyamatban elsősorban az intézmények és a fogyatékosságügyi tanácsadók feladata.

A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja mégis úgy gondolta – figyelembe véve az intézménylátogatások és a szakemberekkel folytatott beszélgetések tapasztalatait –, hogy szükséges lehet olyan eszközök hozzáférhetővé tétele, amelyek közvetlenül a lakóknál hasznosulnak. Ezen indíttatásból készült el elsőként a Dolgozni jó! füzetsorozat.

dolgozni_jo

A füzetek a könnyen érthető kommunikáció alábbi három szintjén íródtak:

 • 5. szint – Szöveg témaorientáló képpel: egy szöveghez egy kép tartozik, a kép segít meghatározni a szöveg témáját.
 • 4. szint – Szövegegységek orientáló képpel: egy szövegrészhez egy kép tartozik, a kép segít meghatározni a szövegegység témáját.
 • 2. szint – Képsorok mondattámogatással: egy képhez egy mondat tartozik, a mondat pontosítja a kép értelmét.

A sorozat első része három, önállóan vagy egymásra épülve is használható füzetből áll, melyek a könnyen érthető kommunikáció két szintjén (lásd fent: 5., 4.) készültek, hosszabb szövegrészekkel és képekkel:

 • Dolgozni jó! Ismerkedés a munka világával
 • Dolgozni jó! Munkatípusok
 • Dolgozni jó! Jogok és kötelezettségek

A füzetek az információnyújtáson túl, feladatokat is tartalmaznak, amik élvezetesebbé, színesebbé és személyesebbé teszik azokat. Célunk, hogy az intézményben élő személyek kedvet kapjanak a munkavégzéséhez és felfedezzék a munkavállalással járó előnyöket.

A sorozat második részét alkotja egy olyan könnyen érthető munkafüzet, amely a korábbi három füzet témáját foglalja össze a könnyen érthető nyelvezet egy harmadik szintjén (lásd fent: 2.): rövid mondatokkal és képekkel. A munkafüzet feldolgozásához készült két segédanyag. A segédletek ismertetik a kapcsolódási lehetőségeket a Dolgozni jó! sorozat többi tagjához, majd tematizált játékokat, feladatokat mutatnak be a munkafüzet egyéni vagy csoportos feldolgozásához.

A segédanyagok két felhasználói kör számára készültek. A köznyelvi változat a szakemberek munkáját hivatott támogatni, a könnyen érthető kommunikációval íródott (lásd fent: 5. szint) pedig olyan értelmi fogyatékos személyeknek készült, akik mentorként, csoportvezetőként képesek levezetni a játékokat vagy akik egyénileg készülnek a munkavállalásra.

Azt, hogy az egyes lakók esetében melyiket érdemes használni, az intézményben dolgozók dönthetik el, hiszen ők ismerik legjobban ellátottjaikat.

A sorozat néhány kötete szerkeszthető formában is elérhető, így biztosítva a lehetőséget arra, hogy minden intézmény a lakói igényeihez, képességeihez alakíthassa azokat. Hozzáírhasson plusz információkat, feladatokat, vagy akár töröljön tartalmakat, esetleg egyes fogalmakat az intézményben használtakra cserélhessen.

Tématerület
Foglalkozási rehabilitáció
Intézményi férőhely kiváltás

Nyelv
magyar

Kiadvány típusa
Kiadvány

Szerző
TÁRS Foglalkoztatási Munkacsoport

Kiadó
FSZK Nonprofit Kft.

Kiadás éve
2018.

Ez a kiadvány a TÁRS projekt - EFOP 1.9.1 projekt keretében készült.

  Kapcsolódó fájlok

 • Segédlet a Dolgozni Jó! füzetsorozat használatához

 • Ismerkedés a munka világával KÉK

 • Ismerkedés a munka világával KÉK

 • Ismerkedés a munka világával

 • Ismerkedés a munka világával

 • Munkatípusok KÉK

 • Munkatípusok KÉK

 • Munkatípusok

 • Munkatípusok

 • Jogok és kötelezettségek KÉK

 • Jogok és kötelezettségek KÉK

 • Jogok és kötelezettségek

 • Jogok és kötelezettségek

 • Munkafüzet KÉK

 • Munkafüzet KÉK

 • Segédlet a Munkafüzet használatához

 • Útmutató és Feladattár KÉK

Információs és koordinációs pontok