Új helyszíneken a fogyatékosságügyi tanácsadók

A fogyatékos emberek számára a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése érdekében fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat alakult a MONTÁZS projekt keretében. 2018. április 1-től a projekt országszerte 22 Információs és Koordinációs Pontot (IKOP) hozott létre és működtet jelenleg is. Az egységes tudásbázissal rendelkező IKOP-ok a helyi igényekre alapozott szolgáltatási struktúrát biztosítanak a fogyatékos személyek és családtagjaik, valamint az intézményi ellátásban részesülő fogyatékos személyek számára.

A MONTÁZS projektben a modellszolgáltatás 2021. december 31-ével lezárul. A fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenység, mint új szolgáltatás a Szociális törvényben és a Gyermekvédelmi törvényben nevesítésre került 2022. január 1-jei hatállyal. Az új szabályok értelmében országos hálózat keretében, az emberi erőforrások minisztere által kijelölt család- és gyermekjóléti központokban nyújtják a szolgáltatást a fogyatékosságügyi tanácsadók.

  1. január 1-jétől fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenység ellátására a közleményben felsorolt család- és gyermekjóléti központok kerülnek kijelölésre az ott meghatározott fogyatékosságügyi tanácsadói létszámokkal.

  Kapcsolódó fájlok

  • Közlemény

Információs és koordinációs pontok