Lezárult a MONTÁZS projekt

Lezárult A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése című projekt

A MONTÁZS ­– A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése elnevezésű projektet 3,300 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós forrásból a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. valósította meg. A projekt keretében kialakított és működtetett országosan elérhető hiánypótló szolgáltatások segítették a fogyatékos emberek mindennapi életét, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű fozzáférésüket.

Az EFOP 1.9.2.–VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című projekt fő célja volt, hogy a fogyatékos személyek számára szükségleteikre reagáló, rendszerszerű szolgáltatásokat fejlesszen és tegyen hozzáférhetőbbé, ennek hatására javuljon az érintettek életminősége, önálló életvezetési képessége, valamint erősödjön a társadalmi befogadásuk. A projekt 3,300 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében 2017 áprilisától 2022 februárjáig.

A projektnek köszönhetően hiánypótló, országos lefedettségű szolgáltatási modellprogramok kidolgozása és sikeres működtetése segítette a fogyatékos emberek életét. A fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat kialakítása és működtetése a fogyatékos emberek információkhoz, szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférését biztosította. A beszéd és nyelvi fogyatékos embereknek nyújtottak komplex szolgáltatást az augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK) központok, valamint a felnőtt logopédiai szolgáltatás. Az autista emberek megfelelő, autizmusspecifikus ellátásának fejlesztését segítették a közintézmények számára kidolgozott képzések és a Területi Autizmus Munkacsoportok szolgáltatásai.

A projekt szakmai munkájának segítésére képzések kidolgozása és megvalósítása történt meg.

A projekt működtette az Egységes Fogyatékosságügyi Portált (www.efiportal.hu), ahol egy felületen találhatók mindazok a hírek, információk, amelyek a fogyatékos emberek és családjaik segítségére lehetnek többek között az oktatás, egészségügy, munkavállalás, programlehetőségek témakörében.

A projektről további információt a https://www.nfszk.hu/projektek/montazs-projekt oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

E-mail:

Tel: +36 20 541 1806

 

Információs és koordinációs pontok