Elérhetővé váltak a súlyosan, halmozottan fogyatékos/magas támogatási szükségletű személyek nappali ellátásainak ígéretes gyakorlatait bemutató szakmai kiadványok

A SZIN Nonprofit Kft. (jogelődje az NFSZK Nonprofit Kft.) TÁRS projektje a „Súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek támogatott életvitelének kialakítása és támogatása” című modellprogramja keretében fontosnak tartotta a súlyosan, halmozottan fogyatékos (továbbiakban: SHF) személyek szolgáltatásaival kapcsolatos jó gyakorlatok megosztását. A lakhatási szolgáltatások kialakítására és működtetésére vonatkozó ígéretes gyakorlatok ismertetése mellett azt is célul tűzte ki, hogy bemutassa a támogatott lakhatás szolgáltatási gyűrűjének egyik legfontosabb elemét: azokat a nappali intézményeket, amelyek SHF/magas támogatási szükségletű személyeket látnak el.

Ahogy arról korábban hírt adtunk róla, a TÁRS Projekt a hódmezővásárhelyi HTKT Kapcsolat Központ Csodaház Foglalkoztató Napközit, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthon és Iskolát, valamint a jószolgálati díjjal is kitüntetett XV. kerületi Fejlesztő Gondozó Központ nappali ellátását bízta meg az ígéretes, jó gyakorlataik leírására. Utóbbi szolgáltatónál két, a szakmai munkát bemutató módszertani kisfilmet is készítettek (intézmény működése, felnőttek körében végzett mozgásterápia), amelyről itt olvasható korábbi összefoglaló cikkünk.

A kiadványok tartalmának kialakítása során kiemelt hangsúlyt kapott azoknak a - célcsoport szükségleteit középpontba helyező - szolgáltatásoknak a megjelenítése, amelyek a fogyatékos személyek nappali ellátásaiban nem feltétlenül találhatóak meg. Gondolva itt olyan, a mindennapokat átható szolgáltatásokra, mint például az ápolás-gondozás, a komplex egészségügyi ellátás és mozgás(re)habilitáció, a kommunikáció támogatása AAK eszközökkel, a speciális étkezés/étkeztetés, vagy éppen a különféle terápiás lehetőségek biztosítása. Megjelennek emellett a tárgyi és környezeti feltételek, a team munka, a dolgozók és a szülők együttműködésének leírása, valamint azok a belső szakmai adatlapok/űrlapok, amelyek alkalmazását ugyan a jogszabály nem írja elő, azonban egy-egy szolgáltató a minél magasabb szintű ellátás érdekében fontosnak tartotta beépíteni a mindennapos működésébe.

A három tanulmány összességében egységes szerkezetet mutat, azonban más és más szakmai hangsúlyokkal, megoldási alternatívákkal rendelkezik, amely lehetőséget teremt arra, hogy a leendő nappali szolgáltatók minél szélesebb körű szakmai és módszertani tudást szerezzenek meg.

A most megjelenő ígéretes szakmai és módszertani gyakorlatok a kiváltásban résztvevő szakemberek mellett azoknak is segítséget, inspirációt nyújthatnak, akik szeretnének nappali ellátást létrehozni vagy éppen szeretnék szolgáltatásukat kinyitni súlyosan, halmozottan fogyatékos/magas támogatási szükségletű személyek részére.

Bízunk benne, hogy az ígéretes gyakorlatok megismerése lendületet adhat a nappali szolgáltatások fejlesztéséhez, amely által minél több súlyosan, halmozottan fogyatékos/magas támogatási szükségletű ember és családja tud hozzájutni közösségi alapú szolgáltatásokhoz.

  Kapcsolódó fájlok

  • HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI HTKT KAPCSOLAT KÖZPONT CSODAHÁZ FOGLALKOZTATÓ NAPKÖZI

  • BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE FEJLESZTŐ GONDOZÓ KÖZPONT

  • DEBRECEN NAGYTEMPLOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG IMMÁNUEL OTTHONA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁST VÉGZŐ ISKOLÁJA

Információs és koordinációs pontok